Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец декември 2017 г.

5/1/2018
 
Чревни инфекции
Броят на чревните инфекции, регистрирани в област Силистра  през декември 2017г. е по-малък в сравнение с предходния месец (17 при 39 за месец ноември). Броят на  недиференцираните ентероколити също е намалял. Регистрирана е 1 ротавирусна инфекция. Бактериалните инфекции са представени от 1 колиентерит.
През месеца няма съобщени взривове от чревни инфекции.
 
Остри вирусни хепатити
През отчетния месец е регистриран 1 случай на остър вирусен хепатит – тип Б.
 
Дихателни инфекции
Броят на дихателните инфекции през месец декември 2017 г. също е намалял (21 при 36 за предходния месец). Съобщени са 16 случая на варицела, основно от община Силистра. Регистрирани са трима болни от скарлатина и двама болни от туберкулоза – извънбелодробна форма.
 
Трансмисивни инфекции
През месец декември 2017 г. няма регистрирани трансмисивни инфекции.
 
Паразитни заболявания
Регистрирани са 4 случая на ехинококоза (кучешка тения) при пациенти от общините Дулово и Главиница.
 
Остри респираторни заболявания (Грип и ОРЗ)
Заболяемостта от респираторни инфекции през месец декември 2017 г. се увеличи в сравнение с предходния месец, но е нормална за сезона. Регистрирани са 115 заболели сред наблюдаваното население от гр. Силистра при 57 за месец ноември. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г., следвана от 5-14 г. Останалите възрастови групи са представени по-слабо.
На национално ниво от началото на есенно-зимния сезон са изолирани грипни вируси тип A (N1H1) при трима пациенти и грипен вирус тип В при осем болни.
 
Д-р Б. Кочева
Началник отдел "ПЕК"
 
 

Прикачени файлове