Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец ноември 2017 г.

7/12/2017
 
Чревни инфекции
 
Броят на чревните инфекции през ноември 2017 г. е нараснал в сравнение с предходния месец (39 при 29 за октомври). Броят на  недиференцираните ентероколити също е увеличен. Регистрирана е 1 ротавирусна инфекция. Бактериалните инфекции са представени от 4 колиентерити и 1 дизентерия.
През ноември няма регистрирани взривове от чревни инфекции.
 
 
Остри вирусни хепатити
 
През отчетния месец са регистрирани 2 случая на остър вирусен хепатит - неопределен.
 
 
Дихателни инфекции
 
Броят на дихателните инфекции продължава да нараства (36 при 31 за предходния месец). Съобщени са 32 случая на варицела, всички от община Силистра. Най-засегнати са децата от ДГ ,,Роза" 1  и ОУ ,,Отец Паисий" гр. Силистра. Регистрирани са двама болни от скарлатина и двама болни от туберкулоза.
 
 
Трансмисивни инфекции
 
През месец ноември няма регистрирани трансмисивни инфекции.
 
 
Паразитни заболявания
 
Изследвани за чревни паразити са 169 деца от организирани детски колективи в областта. Установени са 8 деца заразени с Ентеробиус вермикуларис (дребни глисти).
 
 
Остри респираторни заболявания (Грип и ОРЗ)
 
Няма съществена промяна в заболяемостта от респираторни инфекции през месец ноември и тя е нормална за сезона. Регистрирани са 57 заболели сред наблюдаваното население от гр. Силистра при 54 за месец октомври. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г., следвана от 15-29 г. Останалите възрастови групи са представени по-слабо.
Все още няма данни за циркулация на грипни вируси в област Силистра.
 
 
 
Д-р Б. Кочева
Началник отдел "ПЕК"
 
 
 
 
 

Прикачени файлове