Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец октомври 2017 г.

8/11/2017
 
Чревни инфекции
 
Броят на чревните инфекции през октомври 2017г. е намалял в сравнение с предходния месец (29 при 32 за септември). Броят на  недиференцираните ентероколити се запазва. Регистрирана е 1 ротавирусна инфекция. Бактериалните инфекции са представени от 1 колиентерит и 2 дизентерии.
 
 
Остри вирусни хепатити
 
През отчетния месец няма регистрирани случаи на остър вирусен хепатит.
 
 
Дихателни инфекции
 
Броят на дихателните инфекции се повишава (31 при 19 за предходния месец). Съобщени са 27 случая на варицела, всички от община Силистра. Регистрирани са 2 болни от туберкулоза и 2 болни от скарлатина.
 
 
Трансмисивни инфекции
 
През месец октомври няма съобщени случаи на ухапани от кърлежи. Потвърден за Лаймска болест е един пациент, заболял през месец септември.
 
 
Паразитни заболявания
 
Регистриран е един болен с ехинококоза от община Главиница. Изследвани за чревни паразити са 140 деца от организирани детски колективи в областта. Установени са 4 деца заразени с Ентеробиус вермикуларис (дребни глисти).
 
 
Остри респираторни заболявания (Грип и ОРЗ)
 
Заболяемостта от респираторни инфекции през месец октомври е по-висока от предходния месец, но е нормална за сезона. Регистрирани са 54 заболели сред наблюдаваното население от гр. Силистра при 38 за месец септември. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г., следвана от 15-29 г. Останалите възрастови групи са представени по-слабо.
Все още няма данни за циркулация на грипни вируси в област Силистра.
 
 
Д-р Б. Кочева
Началник отдел "ПЕК"
 
 
 
 

Прикачени файлове