Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец август 2016 г.

8/9/2016
Чревни инфекции
 
Броят на заболелите от чревни инфекции през месец август 2016 г. е намалял, в сравнение с предходния месец. Регистрирани са 50 чревни инфекции, срещу 63 през месец юли. Намаляват болните от недиференцирани ентероколити (34 при 47 за месец юли). Потвърдени са 4 случая на ротавирусен гастроентерит и 12 случая на бактериални чревни инфекции – дизентерии (8), салмонелози (3) и колиентерит (1). Регистирран е ръст само при шигелозите (дизентерия), но случаите са спорадични (единични в огнищата).
През месец август не са регистрирани  взривове от чревни инфекции.
 
 
Остри вирусни хепатити
 
През отчетния месец не са хоспитализирани болни с остър вирусен хепатит.
 
 
Дихателни инфекции
 
Общият брой на дихателните инфекции през август е намалял незначително (15 болни при 18 за месец юли). Заболелите от варицела са 15 - от община Силистра.
 
 
Трансмисивни инфекции
 
През месец август са съобщени 2 лица, ухапани от кърлежи. Няма потвърдени случаи на Лаймска болест и  Марсилска треска.
 
 
Остри респираторни заболявания (Грип и ОРЗ)
 
За месеца са регистрирани 68 заболели от респираторни инфекции сред наблюдаваното население от гр. Силистра. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г., следвана от 0-4 г. Останалите възрастови групи са представени по-слабо.
 
 
 
Д-р Б. Кочева
Началник отдел "ПЕК"
 
 

Прикачени файлове