Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец юли 2016 г.

9/8/2016
Чревни инфекции
 
Броят на заболелите от чревни инфекции през месец юли 2016 г. продължава да нараства, което отговаря на сезонната динамика на тези инфекции и се благоприятства от високите летни температури. Броят на регистрираните чревни инфекции за месеца е 63 при 43 през предходния месец. Увеличили са се болните от недиференцирани ентероколити - 47 при 33 за юни. Потвърдени са 4 случая на ротавирусен гастроентерит и 12 случая на бактериални чревни   инфекции –дизентерии (2), салмонелози (6) и колиентерити (4).
 
През периода няма регистрирани  взривове от чревни инфекции.
 
Остри вирусни хепатити
 
През отчетния месец няма хоспитализирани болни с остър вирусен хепатит.
 
Дихателни инфекции
 
Общият брой на дихателните инфекции през юли е намалял в сравнение с предходния месец (18 болни при 32 за месец юни). Заболело от скарлатина е 1 лице. Заболелите от варицела са 15 – всички от община Силистра. Хоспитализирани са 2-ма болни с туберкулоза.
 
Трансмисивни инфекции
 
През месец юли са съобщени 3 лица, ухапани от кърлежи. Потвърдени са 2 случая на Лаймска болест. Регистрирани са 1 потвърден серологично случай на Марсилска треска и 1 вероятен с клинични и епидемиологични данни за заболяването, но без положителен серологичен резултат.
 
Паразитни заболявания
 
През юли е регистриран 1 болен от ехинококоза (кучешка тения).
 
Остри респираторни заболявания (Грип и ОРЗ)
 
За месеца са регистрирани 57 заболели от респираторни инфекции сред наблюдаваното население от гр. Силистра. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г., следвана от   5-14 г. Останалите възрастови групи са представени по-слабо.
 
Д-р Б. Кочева
Началник отдел "ПЕК"
 
 
 
 
 

Прикачени файлове