Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки

20/4/2016
Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по СЗО 2015)

 
Риск от малария
Вид на преантивните мерки
Тип А
Много нисък риск
Предпазни мерки за ухапвания от комари
     
Тип В
Риск само за P. vivax малария
Предпазване от ухапвания от комари плюс химиопрофилактика с chloroquine, или doxycyclineили atovaquone−proguanilили mefloquine(изборът е съгласно данните за чувствителността на паразита, докладваните странични ефекти и контраиндикации)a
 
Тип С
Риск за P. falciparum малария и известна резистентност към chloroquine и sulfadoxine–pyrimethamine
Предпазване от ухапвания от комари плюс химиопрофилактика с atovaquone–
proguanil или doxycycline или mefloquine (изборът е съгласно данните за докладваните странични ефекти и контраиндикации)a
     
Тип D
Риск за P. falciparum малария и докладвана мултилекарствена резистентност
Предпазване от ухапвания от комари плюс химиопрофилактика с atovaquone–
proguanil или doxycycline или mefloquine (изборът е съгласно данните за докладваните странични ефекти и контраиндикации)а, b

a. Алтернативно за пътуващи в селски и слабо населени райони с риск от малария Тип А, предпазните мерки за ухапвания от комари могат да се съчетаят с възможност за провеждане на спешно лечение (stand-by emergency treatment– SBET)
b. В някои райони с множествена лекарствена резистентност, химиопрофилактикас мефлокин вече не се препоръчва.
 
За момента това включва Камбоджа, Югоизточен регион на Мианмар и Тайланд.