Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец Април 2014 г.

8/5/2014
 
Чревни инфекции
 
През месец април заболелите от чревни инфекции в областта намаляват, основно за сметка на недиференцираните ентероколити (17 при 31 за месец март). Намалели са диференцираните ротавирусни гастроентерити, като за месеца е регистриран 1 при 4 случая за предходния месец.  Бактериалните инфекции са представени от 5 дизентерии и 1 салмонелоза.
 
За периода няма възникнали взривове от чревни инфекции.
 
Остри вирусни хепатити
 
През отчетния месец няма регистрирани случаи на остър вирусен хепатит.
 
Дихателни инфекции
 
Дихателните инфекции са представени от 4 случая на варицела от община Тутракан, по 1 болен от скарлатина и туберкулоза  и  1 случай на коклюш при възрастна жена, след осъществен контакт с болно дете в гр. София.
 
Трансмисивни инфекции
 
През април са съобщени 3 ухапани от кърлежи лица. Няма заболели от трансмисимви инфекции.
 
Паразитни заболявания
 
При профилактични изследвания на детски колективи от областта са установени 2 деца, положителни на Ентеробиус вермикуларис (дребни глисти). Предприети са мерки за лечение и контролни изследвания.
 
Остри респираторни заболявания (Грип и ОРЗ)
 
Наблюдава се спад в заболяемостта от респираторни инфекции. През месец април те са 44 при 138 за предходния месец. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г., следвана от групата 0-4 г.
 
Д-р Б. Кочева
Началник отдел "ПЕК"
 
 

Прикачени файлове