Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец Март 2014 г.

7/4/2014

 
Чревни инфекции
 
През месец март заболелите от чревни инфекции в областта са се увеличили, основно за сметка на недиференцираните ентероколити (31 при 13 за месец февруари). Намалели са диференцираните ротавирусни гастроентерити, които за март са 4 при 11 случая за предходния месец.  Бактериалните инфекции са представени от 4 дизентерии.
 
За периода няма възникнали взривове от чревни инфекции.
 
Остри вирусни хепатити
 
През отчетния месец е регистриран 1 случай на остър вирусен хепатит – неопределен тип.
 
Дихателни инфекции
 
Дихателните инфекции са представени от 9 случая на варицела от общините Дулово, Тутракан и Силистра. Регистрирани са и 1 болен от скарлатина и 4 заболели от туберкулоза.
 
Трансмисивни инфекции
 
През месец март са регистрирани 4-ма ухапани от кърлежи, до момента не са съобщени заболели от трансмисивни инфекции лица.
 
Във връзка със започващото сезонното повишаване числеността на кърлежите, които крият сериозна опасност от заразяване с трансмисивни инфекции е необходимо да се знае следното:
  • За да се предпазим от впиване на кърлеж е необходимо да се избягват места с гъста растителност и голяма влага, където има благоприятни условия за развитие на кърлежите. Ако това се налага, да се носи подходящо затворено облекло, пристегнато около китките и глезените. Да се използват репеленти,  които се нанасят върху кожата или върху дрехите. След излизане сред природата да се извършва щателен оглед на тялото за пълзящи или впити кърлежи, особено на предпочитаните от тях места – окосмената част на главата, по корема, под мишниците, слабините, задколенните гънки.
  • Ако бъде открит впит кърлеж, той трябва да се отстранява внимателно чрез издърпване, без въртеливи движения или намазване с мазнина, защото това крие риск от връщане на чревно съдържимо и заразяване. Отстраняването да става само с пинцета или да се използват  ръкавица. След сваляне на кърлежа е необходимо  извършването на дезинфекция със спирт на мястото на ухапването. Изваденият кърлеж се поставя в шише със спирт, а не се размачква, защото това крие риск от впръскване на съдържимото в очите и заразяване. По същия начин да се свалят кърлежите и от домашните любимци.
  • Ако при ваденето на кърлежа в кожата са останали части от него е необходимо незабавно да се потърси медицинска помощ за хирургично отстраняване.
  • След ухапване от кърлеж е необходимо в продължение на 30 дни да се извършва наблюдаване на мястото за локални прояви (зачервяване, оток и болка) или общи прояви (температура, главоболие, ставни и мускулни болки, обрив по тялото). Ако такива оплаквания се появят, незабавно да се търси лекарска помощ.
 
Невроинфекции
 
През март дете с менингококов менингит постъпи за лечение в Инфекциозно отделение на МБАЛ Силистра. От извършените лабораторни изследвания на контактни деца и персонал от училището и семейните контактни не установихме заразоносителство на причинителя – Найсерия менингитидис.
 
Паразитни заболявания
 
При профилактични изследвания на детски колективи от областта са установени 3 деца, положителни на Ентеробиус вермикуларис (дребни глисти). Предприети са мерки за лечение и контролни изследвания.
 
Остри респираторни заболявания (Грип и ОРЗ)
 
Наблюдава се спад в заболяемостта от респираторни инфекции през месец март в сравнение с предходния месец, което отговаря на сезонната динамика на тези инфекции.
Най-висока остава заболяемостта във възрастовата група 0-4 г., следвана от групата 5-14 г.
 
 
Д-р Б. Кочева
Началник отдел "ПЕК"
 

Прикачени файлове