Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 14.03.2014 – 20.03.2014 г.

21/3/2014

Показател
Обекти за хранене и развлечения
Детски и учебни заведения
Лечебни и здравни заведения
Други закрити обществени места по смисъла на §1а от доп. разпоредби на ЗЗ
Открити обществени места по смисъла на чл. 56а от ЗЗ
Брой проверки
25
7
14
24
0
Издадени предписания
 
 
 
 
 
Съставени актове
 
1
 
 
 
 
Издадени наказателни постановления
 
 
 
 
 
Обща сума на НП