Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец Февруари 2014 г.

7/3/2014
 
Чревни инфекции
 
През месец февруари 2014г.заболелите от чревни инфекции в областта намаляват, основно за сметка на недиференцираните ентероколити (13 при 25 за месец януари 2014 г.). Увеличили са се диференцираните ротавирусни гастроентерити, които за февруари са 11 при 3 случая за предходния месец.  Бактериалните инфекции са представени от 2 салмонелози, 2 дизентерии и 1 колиентерит.
 
За периода няма възникнали взривове от чревни инфекции.
 
Остри вирусни хепатити
 
През отчетния месец е регистриран 1 случай на остър вирусен хепатит – неопределен тип.
 
Дихателни инфекции
 
Дихателните инфекции са представени от 10 случая на варицела, основно от общините Тутракан и Силистра. Регистриран е  и 1 болен от скарлатина.
 
Трансмисивни инфекции
 
През месец февруари не са регистрирани ухапани от кърлежи и заболели от трансмисивни инфекции лица.
 
Паразитни заболявания
 
За месеца са съобщени 2 случая на ехинококоза - дете на 2 год. с ехинококови кисти на белия дроб, двустранно и младеж на 19 г.също с ехинокок на белия дроб.
 
Остри респираторни заболявания (Грип и ОРЗ)
 
Заболяемостта от респираторни инфекции през февруари се повиши, но не достигна епидемични стойности. Най-висока тя беше през 7-ма седмица (176 на 10 хил.), а през последната седмица на февруари спадна до 144 на 10 хил. Най-висока остана заболяемостта във възрастовата група 0-4 г., следвана от групата 5-14 г. В сравнение с предходния месец се наблюдава леко увеличение и на заболяемостта при възрастните над 30 год. Извършените вирусологични изследвания през периода декември 2013 – февруари 2014 г., които РЗИ организира, показаха циркулация и на трите грипни щама, очаквани през сезона. От 36 изследвани пациенти от Силистренска област с грипоподобна симптоматика, при 3 проби е доказан грипен вирус тип А (щам H1N1/Калифорния), при 1 проба грипен вирус тип А (щам H3N2/Виктория) и в 1 проба грипен вирус тип В.
 
Д-р Б. Кочева
Началник отдел "ПЕК"
 
 
 

Прикачени файлове