Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 14.02.2014 – 20.02.2014 г.

21/2/2014

Показател
Обекти за хранене и развлечения
Детски и учебни заведения
Лечебни и здравни заведения
Други закрити обществени места по смисъла на §1а от доп. разпоредби на ЗЗ
Открити обществени места по смисъла на чл. 56а от ЗЗ
Брой проверки
6
29
16
38
0
Издадени предписания
 
 
 
 
 
Съставени актове
 
 
 
 
 
 
Издадени наказателни постановления
1
 
 
 
 
Обща сума на НП