ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА И БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА АНТИВИРУСНИ ПРЕПАРАТИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН 2012 – 2013 г.

25/1/2013
(Информацията е превод от сайта на Центъра за контрол на заболяванията в Атланта, САЩ)
 
Антивирусните препарати с действие срещу грипните вируси са важно допълнение към грипната ваксина за контрол над грипа.
 
  • Антивирусните препарати срещу грип могат да се използват за лечение на грипа или за превенция на грипа.
  • В Съединените американски щати през грипния сезон 2012 – 2013 г. Агенцията по лекарствата и храните (FDA) препоръчва за употреба два антивирусни препарата - oseltamivir(Tamiflu®)и zanamivir(Relenza®).
  • Оseltamivirи zanamivirса антивирусни лекарствени продукти, известни като инхибитори на невраминидаза и действат срещу грипни вируси от тип А и от тип В.     
  • Антивирусната резистентност срещу оseltamivirи zanamivirсред циркулиращите вируси понастоящем е ниска, но това може да се промени. Освен това антивирусна резистентност може да се прояви по време или след лечението на определени пациенти (например имуносупресирани).  
Антивирусни препарати, препоръчвани за лечение и профилактика на грип
 
 
Антивирусен препарат
Действие срещу
Употреба
Одобрено от FDA
Препоръки да не се  употребява
Странични ефекти
Oseltamivir(Tamiflu®)
Грип тип Aи тип B
 
Лечение 
 
 
 
Лица на 1 година и повече
 
 
 
Няма
Странични ефекти:Гадене, повръщане. Транзиторниневропси- хиатрични странични ефекти (самонараня-ване или делириум) главно установени при японски младежи и възрастни). 
Профи-лактика
 
Лица на 1 година и повече
Няма
Zanamivir(Relenza®)
Грип тип Aи тип B
Лечение
7 години и повече
Лица с хронични болести (астма, ХОББ
и др.)
Алергични реакции:
Орофаринге-ален или лицев оток (едем).
Странични ефекти:диария, гадене, синузит, симптоми в носа, бронхит, кашлица, главоболие, световъртеж и инфекции на уши, нос и гърло.    
Профи-лактика
7 години и повече
Лица с хронични болести (астма, ХОББ
и др.)
 
 
Препоръки за лечение с антивирусни препарати
 
·        Клиничните данни показват, че ранното лечение с антивирусни препарати може да намали продължителността на фебрилитета и симптомите на заболяването и да понижи риска от усложнения (например възпаление на средното ухо при малки деца, пневмония, дихателна недостатъчност и др.), както и да съкрати времето на хоспитализацията.
·        Лечението с антивирусни препарати се препоръчва да започне колкото се може по-скоро за всеки пациент с потвърден или възможен грип, който:
o   е хоспитализиран;
o   има остро, усложнено или прогресиращо заболяване или
o   е с повишен риск от усложнения на грипа.
·        Лица с повишен риск от усложнения на грипа са:
o   Деца под 2-годишна възраст;
o   Възрастни над 65-годишна възраст;
o   Лица с хронични белодробни (вкл. астма), сърдечно-съдови (с изкл. на високо кръвно налягане), бъбречни, чернодробни, хематологични (вкл. сърповидно-клетъчна болест), метаболитни заболявания (вкл. диабет) или неврологични заболявания (вкл. заболявания на главния и гръбначния мозък, периферната нервна система и мускулите, като например церебрална парализа, епилепсия, удар, умствена изостаналост  [умерена до дълбока изостаналост в развитието], мускулна дистрофия или нараняване на гръбначния мозък);
o   Лица с имуносупресия, вкл. предизвикана от лекарствени продукти или ХИВ-инфекция;
o   Жени, които са бременни или са непосредствено след раждане (2 седмици след раждането);
o   Лица под 19-годишна възраст, които са получавали продължителна терапия с аспирин;
o   Лица с патологично затлъстяване (т.е. индексът на телесната им маса е над 40)
o   Обитатели на домове за социални грижи и други институции за дълготрайно пребиваване.   
·        Клиничната преценка на база на остротата и стадия на заболяването, възрастта, общото здравословно състояние, вероятността от грип и изминалото време от появата на симптомите, е важна при взимане на решение за прилагане в домашни условия на антивирусни препарати на пациенти с висок риск. 
·        Лечението с антивирусни препарати трябва да започне възможно най-скоро, най-добре до 48 часа след появата на симптомите. Въпреки това лечението с антивирусни препарати може да бъде ефективно и при пациенти с остро, усложнено или прогресирало заболяване, както и при хоспитализирани пациенти, когато се приложи след 48 часа след появата на симптомите.
·        Лечението не трябва да изчаква лабораторно потвърждение за наличието на грип.
Тъй като ваксината срещу грип включва само някои грипни щамове,  наличието на противогрипна имунизация не изключва възможността за заразяване с грип при пациент с клинични симптоми и признаци, подобни на тези при грипа.
Лечението с антивирусни препарати също така може да се има предвид при всеки здрав човек, който не е с повишен риск от усложнения, с потвърдена или предполагаема диагноза грип, ако може да започне до 48 часа след появата на заболяването.