Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област

9/11/2010

м. Октомври 2010 г.

Чревни инфекции

През отчетния месец е налице спад в броя на регистрираните чревни инфекции,  за сметка основно на вирусните ентероколити, които съставляват 82% от  общия брой чревни инфекции. Бактериалните чревни инфекции са представени от 4 случая със салмонелоза и 1 с колиентерит. Със салмонелоза беше регистрирано дете от организиран колектив (детска градина), поради което се наложи извършването на профилактични изследвания на децата от групата, на персонала (кухненски и обслужващ) и на домашните контактни. От проведените изследвания в детското заведение се установиха 2 деца със заразоносителство на салмонела ентеритидис, а при домашните контактни не се установи положителен резултат. Останалите пациенти с бактериални чревни инфекции са спорадични случаи, не са епидемиологично свързани и не посещават организирани колективи.   

Остри вирусни хепатити

За месеца е регистриран 1 случай на остър вирусен хепатит тип А.

Дихателни инфекции

При дихателните инфекции е налице ръст за сметка на варицелата, което е обичайно предвид сезонната динамика на това заболяване. През месеца са регистрирани 4 случая с туберкулоза, а болни  от морбили не са съобщени. 

Трансмисивни инфекции

През месец октомври в Силистренска област не са съобщени лица ухапани от кърлежи и не са регистрирани случаи на заболели от трансмисивни инфекции. 

Паразитни заболявания

Регистрирани са два случая на ехинококоза (кучешка тения), възрастни жени, първични случаи, оперирани.  При извършени профилактични изследвания на деца и персонал от детски и социални заведения са установени 6 деца с ентеробиоза (дребни глисти).

Остри респираторни заболявания

Заболяемостта от остри респираторни инфекции през изтеклия месец е с по-ниски стойности от същия период на миналата година, но е малко по-висока от регистрираната през септември  (195 на 10 хил., срещу 164 на 10 хил. за предходния месец). 

Няма съобщени случаи на грип и негови усложнения. 

Напомняме, че месец ноември e благоприятeн за профилактика срещу грип с ваксина. Повече информация тук.

Д-р Т. Начева
Директор на дирекция "НЗБ"