Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област

13/12/2010

м. Ноември 2010 г.

Чревни инфекции

Броят на чревните инфекции през месец ноември се задържа почти на нивото от предходния месец. Относителният дял на вирусните ентероколити към общия брой чревни инфекции остава най-голям и е 91%. При три деца  с ентероколитна симптоматика е изолиран рота вирус като причинител на заболяването. Останалите вирусни инфекции не са лабораторно потвърдени. Бактериалните инфекции са представени от 3 случая на колиентерит. Болните не са епидемиологично свързани и не посещават организирани колективи. Разпоредени са всички необходими противоепидемични мерки за оздравяване на огнищата.

Няма регистрирани взривове от чревни инфекции. 

Остри вирусни хепатити

За месеца е регистрирани 2-ма болни с остър вирусен хепатит тип А, епидемиологично свързани случаи от едно семейно огнище.

Дихателни инфекции

Броят на дихателните инфекции е намалял в сравнение с предходния месец, за сметка на заболелите от варицела. Втори пореден месец не са регистрирани случаи на морбили. Развилата се в областта епидемия, започнала през месец май 2009 г., можем да приемем за приключила с общ брой болни 229 лица на възраст от 10 дни до 37 г., без смъртни случаи. Най-голям е броят на преболедувалите от община Дулово (72), Силистра (59), Кайнарджа (53) и Главиница (20). По-малко са заболелите от общините Тутракан (10), Алфатар (8) и Ситово (7). По време на масовата извънредна имунизационна кампания, проведена в областта са извършени общо 8149 извънредни приема на ваксина срещу морбили, извършени на контактни и рискови контингенти. 

Трансмисивни инфекции

През месец ноември в Силистренска област не са съобщени случаи на ухапване от кърлежи и на заболели от трансмисивни инфекции. 

Паразитни заболявания

Регистриран един случай на ехинококоза (кучешка тения) при жена от с. Черник. При извършени профилактични изследвания на деца и персонал от детски и социални заведения са установени 6 лица с ентеробиоза (дребни глисти).

Остри респираторни заболявания

Заболяемостта от остри респираторни инфекции през изтеклия месец се е с повишила в сравнение с предходния, но е двойно по-ниска от тази през същия месец на миналата година.  Особено повишение се наблюдава през последната седмица на месец ноември, когато тя достигна 150 на 10 хил. Регистрираната заболяемост през месец ноември е 549 на 10 хил. при 195 на 10 хил. през октомври. Достигнато е високо ниво, но все още тези стойности не са епидемични. 

Най висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г., следвана от групата 5-14 г. В другите възрасти заболяемостта е значително по-ниска.

Във връзка с повишаването на заболяемостта от остри респираторни инфекции са взети проби (носогърлени смивове) от пациенти с грипоподобна симптоматика, които са изпратени в Референтна лаборатория по грип и ОРЗ към НЦЗПБ - София за вирусологични изследвания. От техните резултати ще стане ясен вида на циркулиращите респираторни вируси.

На лечебните заведения от областта (МБАЛ, ДКЦ, МЦ, ОПЛ) са предоставени антивирусни препарати Тамифлу и Реленца, които при необходимост ще бъдат предоставяни безплатно на пациентите с по-тежко протичане на грип.

В имунизационният кабинет на РИОКОЗ разполагаме с противогрипна ваксина Инфлувак. Пациенти над 65 годишна възраст и такива с хронични заболявания, които все още не са ваксинирани за сезон 2010/2011, могат да посетят кабинета. 

Д-р Б. Кочева
Началник отдел "ПЕК"