Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област

11/3/2011
м.февруари 2011 г.
 
Чревни инфекции
Броят на чревните инфекции, регистриранипрез февруари е незначително увеличен в сравнение с предходния месец. Относителният дял на вирусните ентероколити към общия брой чревни инфекции остава най-голям и е 83%. Заболелите са от общините Силистра (11), Дулово (10) и Кайнарджа (3). При 8 деца  с ентероколитна симптоматика е изолиран Рота вирус като причинител на заболяването. Останалите вирусни инфекции не са лабораторно потвърдени. Бактериалните инфекции са представени от 2 колиентерита, 2 дизентерии и 1 салмонелоза. Болните не са епидемиологично свързани и не посещават организирани колективи. Разпоредени са всички необходими противоепидемични мерки за заздравяване на огнищата.
Няма регистрирани взривове от чревни инфекции.
Остри вирусни хепатити
През месец февруари не са регистрирани болни с остър вирусен хепатит.
Дихателни инфекции
Броят на дихателните инфекции е рязко намалял в сравнение с предходния месец. Намалената заболяемост е за сметка на болните от варицела (14 заболели при 32 през месец януари).
Трансмисивни инфекции
Не са регистрирани болни с трансмисивни инфекции.
Паразитни заболявания
Нови случаи на ехинококоза (кучешка тения) не са регистрирани. При проведените профилактични изследвания на деца от организирани детски колективи са установени 7 деца с положителни резултати за дребни глисти. Предписани са мероприятия по тяхното лечение и контролни изследвания.
Остри респираторни заболявания
Заболяемостта от остри респираторни инфекции през изтеклия месец се повиши в сравнение с предходния идостигна 843 на 10 хил. при 761на 10 хил. през месец януари.
Най висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г., следвана от групата 0-4 г. и 15-29 г. В другите възрасти тяе значително по-ниска.
Въпреки че заболяемостта от ОРЗ през февруари беше висока, не достигна епидемични стойности. През последните 2 седмици  започна постепенно да спада, поради което бяха отменени предепидемичните мерки, разпоредени в  края на месец януари.
В Инфекциозно отделение на МБАЛ Силистра не са постъпвали пациенти с грип. Не е налице тенденция за рязко повишаване на хоспитализираните с пневмония пациенти в трите многопрофилни болници на областта.

Прикачени файлове