Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област

14/2/2011
м. Януари 2011 г.
 
Чревни инфекции
Броят на чревните инфекции през месец януари са намаляли в сравнение с предходния месец. Относителният дял на вирусните ентероколити към общия брой чревни инфекции остава най-голям (88%). При 2 деца  с ентероколитна симптоматика е изолиран Рота вирус като причинител на заболяването. Бактериалните инфекции са представени от 1 колиентерит и 2 салмонелози. Болните не са епидемиологично свързани и не посещават организирани колективи. Разпоредени са всички необходими противоепидемични мерки за заздравяване на огнищата.
Няма регистрирани взривове от чревни инфекции.
 
Остри вирусни хепатити (ОВХ)
През месец януари  са регистрирани 3  болни от ОВХ-тип А. Поради това, че един от заболелите посещава организиран колектив, беше извършено изследване на контактните в класа с експресни тестове. Резултатите се оказаха отрицателни и не се наложиха допълнителни изследвания. В семейното огнище открихме заразен контактен, който беше хоспитализиран в Инфекциозно отделение.
 
Дихателни инфекции
Броят на дихателните инфекции се запазва почти кактопредходния месец. Най-голям е броят на заболелите от варицела - 91% от регистрираните с дихателни инфекции пациенти. Заболелите са основно деца от детски и ученически колективи в общините Тутракан и Силистра.
 
Невроинфекции
            Регистриран е един случай на бактериален менингит при мъж от община Силистра.
 
 Трансмисивни инфекции
Няма болни с трансмисивни инфекции.
 
Паразитни заболявания
Регистрирани са 3 случая на ехинококоза (кучешка тения) от общините Дулово и Силистра.
 
Остри респираторни заболявания
Заболяемостта от остри респираторни инфекции през изтеклия месец  е повишена в сравнение с  месец декември.
Най висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г., следвана от групата 0-4 г. и 15-29 г. В другите възрасти тяе значително по-ниска.
Заболяемостта в Силистренска област е повишена, но все още не е достигнала епидемични стойности. Във връзка с това със съвместна заповед на директорите на РИОКОЗ и РЦЗ са наложени предепидемични мерки в лечебните, детски и учебни заведения, с цел ограничаване разпространението на респираторните инфекции.
На лечебните заведения от областта (МБАЛ, ДКЦ, МЦ, ОПЛ) са предоставени  алгоритми за поведение при съмнение за грип и антивирусни препарати Тамифлу и Реленца, които при необходимост да предоставят за лечение на пациентите с по-тежко протичане на грип.

Прикачени файлове