Съобщения

27/12/2010
търсене
Наименование
  • Национален ученически конкурс - 27.10.2010
  • Европейска нощ без инцидент - 15.10.2010
  • На вниманието на потребителите – относно разпространение на хранителна добавка "SеXXX Drive, capsule" - 15.09.2010
  • Съобщение на Министерство на Здравеопазването Опасни храни на пазара (RASFF) на Европейския съюз - 06.08.2010
  • ПРОЕКТ "300" 300 човека – 300 причини за по-безопасни пътища - 20.07.2010
  • На вниманието на вносителите на гума гуар с произход от Индия - 16.07.2010
  • На вниманието на вносителите на фуражи и храни от неживотински произход - 04.07.2010
  • Нов филм срещу тютюнопушенето - 16.06.2010
  • Задължителните ваксини Pentaxim и Synflorix са безплатни за децата съгласно имунизационния календар - 20.05.2010
  • Европейска имунизационна седмица - 2010 г. "Предпази, защити, ваксинирай" - 24.04.2010