Електронни административни услуги

27/8/2021
 
№ от Регистъра на услугите Наименование на  административните услуги
Срок за извърш
ване до …
Дължи
ма такса
Основание за определяне на  таксата
961  Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ. 7 дни няма  
882  Заличаване от регистъра на обектите с обществено  предназначение 10 дни няма  
1552  Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение 44 дни няма  
2133  Издаване на удостоверение на осигурителен стаж (УП3) 14 дни
няма
 
2134  Издаване на удостоверение на осигурителен доход (УП2) 14 дни няма  
258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални,  изворни и трапезни  води 7 дни няма  
466 45 дни 30 лв Чл.17б от ТТ по ЗЗ
477 3 дни 6 лв Чл.35 от ТТ по ЗЗ
685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина 10 дни няма  
1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици 15 дни 18 лв Чл.29г от ТТ по ЗЗ  Код 01.13.25
1795 10 дни 123 лв Чл.21aот ТТ по ЗЗ
259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план 14 дни 55 лв Чл.21 в от ТТ по ЗЗ
1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на  инвестиционен проект 14 дни 65 лв Чл.21 б от ТТ по ЗЗ
1338 14 дни 63 лв Чл.22 от ТТ по ЗЗ
1553 30 дни 125 лв Чл.5 от ТТ по ЗЗ
1089 24 часа 20 лв Чл.6 от ТТ по ЗЗ
1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка 1 ден 3 лв. чл.33 от ТТ от ЗЗ
3047 10 дни 40 лв. Чл.28 а от ТТ по ЗЗ