2/10/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
Таксите се заплащат:
 
1. Картови плащания чрез ПОС терминално устройство, монтирано в центъра за административно обслужване.
 
2. По банков път чрез банковата сметка на РЗИ Силистра
IBAN: BG72 STSA 9300 3149 0777 01
BIC: STSABGSF
Банка ДСК - Силистра
 
3. В брой в касата на РЗИ Силистра - стая 107