Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

8/4/2019
                            
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Декларация по чл. 35, ал.1, т.1
Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
Декларация по чл. 35, ал.1, т. 3
Декларация по чл. 35, ал.1, т. 4
НИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
Главен секретар
   
ИВАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
Главен секретар
   
ТЕМЕНУЖКА СТОЙКОВА БАНКОВА
Главен счетоводител
   
МАРИЯ ДИМИТРОВА ОГНЕВА
Главен експерт завеждащ човешките ресурси
   
МАРИЕТА ЛЮДМИЛОВА ГАНЧЕВА
Главен експерт
   
МАЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
Юрисконсулт
   
 
 
     
Д-Р СНЕЖАНКА СТОЯНОВА ВЛАДКОВА
Главен експерт
   
ДИАНА СТЕФАНОВА ХЪРВАТЕВА
Главен експерт
   
Д-Р КАПКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
Главен инспектор
   
ГАЛИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
Старши експерт
   
ИВАНКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА
Главен експерт
   
ФИДАНКА ДОБРЕВА ПАРУШЕВА
Главен експерт
   
Д-Р БОРЯНА ХРИСТОВА КОЧЕВА
Главен инспектор
   
ШЕНОЛ МУСТАНОВ МУСТАНОВ
Инспектор
   
ИВЕЛИН КРЪСТЕВ ГРОЗДЕВ
Инспектор
   
ВАЛЕНТИНА ДРАГАНОВА УРУМОВА
Инспектор
   
ТАТЯНА СТОЯНОВА КИРОВА
Инспектор
   
 
 
 
   
НЕЛИ СТОЯНОВА НИКОЛОВА
Инспектор
   
 
 
     
 
 
     
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪРБАНОВА
Главен инспектор
   
МАРИАНА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
Главен специалист - обработка на информацията
   
ТОДОРКА НИКОЛОВА БЕЛБЕРОВА
Главен инспектор
   
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
Главен експерт
   
КАЛИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
Главен специалист
   
 
 
 
   
ВИЛИАНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА
Инспектор
   
ИВЕЛИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
Старши специалист
   
НЕЛА КИРИЛОВА ТОПАЛОВА
Главен специалист - организатор офис
   
КРАСИМИРА НИКОВА КРЪСТЕВА
Главен експерт
   
НЕЛИ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
Специалист
   
АДРИЯНА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА
Главен експерт
   
КИНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
Младши експерт
   
ЖАНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
Главен специалист
   
ДОБРИНКА ЦАНКОВА ЦВЕТКОВА - ДИМИТРОВА
Старши експерт
   
СИМОНА ЙОРДАНОВА СТАМЕНОВА
счетоводител
   
Д-Р ЛИЛИЯ РУСЕВА КЪЦАРКОВА
Директор на дирекция МД
   
ГЕОРГИ ЧАНЕВ ЧАНЕВ
главен специалист - Организатор АОИ
   
АНЖЕЛА НИКОЛОВА ГЕНОВА
Главен експерт
   
АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА
Деловодител
   
ГРИГОР СТОЯНОВ
Младши експерт
04.10.2021    
СТАНИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ
Специалист
   
ТАНЯ РАЙЧЕВА
Специалист
   
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
Главен специалист
 
 
 
ЕЛЕНА НЕДЕВА
счетоводител
   
НАДЕЖДА МАНОЛОВА
инспектор