Конкурс за длъжностите "Директор" на дирекция "Медицински дейности" и "Директор" на дирекция "Обществено здраве" 6.2015 г.

1/6/2015