Конкурс за длъжността младши експерт в дирекция „Обществено здраве”, старши експерт в дирекция „Медицински дейности”, главен експерт в дирекция „Медицински дейности” 1.2016 г.

26/1/2016