16.09.2021

17/9/2021
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА
И Н Ф О Р М А Ц И Я
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 16.09.2021г.
с натрупване
Новопотвърдени случаи
28  лица
6812
По общини/населени места
Общ.Силистра: гр. Силистра (15);
х
Общ.Тутракан: гр. Тутракан (4), с. Антимово (2), с. Белица (1), с. Шуменци (1), с. Цар Самуил (1);
х
Общ. Главиница: 0
х
Общ.Дулово: с. Поройно (1), с. Полк. Таслаково (1);
х
Общ.Кайнарджа: с. Кайнарджа (1);
 
Общ.Алфатар: 0
 
Общ.Ситово: с. Добротица (1)
 
Засегнати възрасти
от 0 до 19 год. - 5
х
от 20 до 39 год. - 6
х
от 40 до 64 год. - 8
х
65+ год. - 9
х
Хоспитализирани
МБАЛ-Силистра (6), МБАЛ-Тутракан (3)
142
Лица на дом. изолация
19
283
Вероятна причина/място на заразяване
пристигнали от рискови зони (други държави), посетили масови семейни или обществени мероприятия; контакти в обекти за обществено ползване, контакт със заразен в семейството;
х
Заболели ваксинирани лица
2
106
Лица от орг. колективи
6
х
Карантинирани конт. лица
28
516
Починали
1
443
14-дн. заболяемост/100х
296 случая - 277/100 хил. население
х
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), капацитет на местата за обществено ползване, ваксинация;
Домашната изолация и карантина за всички новопотвърдени и техните контактни;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сонети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори и др.
Избягване тестване в домашна среда с тестове закупени от аптека (нямат официален характер; положителните не се легитимират за изолация и разпространяват заразата безпрепятствено)
х
Ваксинации
Общо поставени дози – 216
28168
Ваксинирани с първа доза – 66
14497
Лица със завършена ваксинация – 168
14330
 
           17.09.2021г.                                                                                                       РЗИ-Силистра