13.09.2021

14/9/2021
 
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я
 
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 13.09.2021г.
с натрупване
Новопотвърдени случаи
39  лица
6741
По общини/населени места
Общ.Силистра: гр. Силистра (18), с. Айдемир (2), с. Калипетрово (2);
х
Общ.Тутракан: гр. Тутракан (5), Старо село (2);
х
Общ. Главиница: с. Сокол (1), с. Вълкан (1), с. Стефан Караджа (1);
х
Общ.Дулово: гр. Дулово (2), с. Секулово (1);
х
Общ.Кайнарджа: с. Добруджанка (1);
 
Общ.Алфатар: гр. Алфатар (2), с. Чуковец (1)
 
Общ.Ситово: 0
 
Засегнати възрасти
от 0 до 19 год. - 3
х
от 20 до 39 год. - 5
х
от 40 до 64 год. - 18
х
65+ год. - 13
х
Хоспитализирани
МБАЛ-Силистра (6), МБАЛ-,,Медика“ Русе (1)
112
Лица на дом. изолация
32
304
Вероятна причина/място на заразяване
пристигнали от рискови зони (други държави), посетили масови семейни или обществени мероприятия; контакти в обекти за обществено ползване
х
Заболели ваксинирани лица
7
100
Лица от орг. колективи
9
х
Карантинирани конт. лица
28
441
Починали
5
438
14-дн. заболяемост/100х
293 случая - 274/100 хил. население
х
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), капацитет на местата за обществено ползване, ваксинация;
Домашната изолация и карантина за всички новопотвърдени и техните контактни;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сонети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори и др.
Избягване тестване в домашна среда с тестове закупени от аптека (нямат официален характер; положителните не се легитимират за изолация и разпространяват заразата безпрепятствено)
х
Ваксинации
Общо поставени дози – 130
27601
Ваксинирани с първа доза – 85
14247
Лица със завършена ваксинация – 50
13924
 
           14.09.2021г.                                                                                           РЗИ-Силистра