09.09.2021

10/9/2021
 
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я
 
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 09.09.2021г.
с натрупване
Новопотвърдени случаи
24  лица
6659
По общини/населени места
Общ.Силистра: гр. Силистра (10), с. Айдемир (1)
х
Общ.Тутракан: гр. Тутракан (3), Старо село (1);
х
Общ. Главиница: с. Зафирово (1), с. Богданци (1), с. Ст. Караджа (1), с. Калугерене (1);
х
Общ.Дулово:с. Межден (1), с. Правда (1);
х
Общ.Кайнарджа: с. Голеш (1), с. Давидово (1), с. Добруджанка (1)
 
Общ.Алфатар: 0
 
Общ.Ситово: 0
 
Засегнати възрасти
от 0 до 19 год. - 0
х
от 20 до 39 год. - 8
х
от 40 до 64 год. - 5
х
65+ год. - 11
х
Хоспитализирани
МБАЛ-Силистра (3), МБАЛ-Дулово (2), МБАЛ ,,Медика“ Русе (4)
75
Лица на дом. изолация
15
268
Вероятна причина/място на заразяване
пристигнали от рискови зони (други държави), посетили масови семейни или обществени мероприятия; контакти в обекти за обществено ползване
х
Заболели ваксинирани лица
2
89
Лица от орг. колективи
0
х
Карантинирани конт. лица
20
464
Починали
2
427
14-дн. заболяемост/100х
251 случая - 235/100 хил. население
х
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), капацитет на местата за обществено ползване, ваксинация;
Домашната изолация и карантина за всички новопотвърдени и техните контактни;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сонети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори и др.
Избягване тестване в домашна среда с тестове закупени от аптека (нямат официален характер; положителните не се легитимират за изолация и разпространяват заразата безпрепятствено)
х
Ваксинации
Общо поставени дози – 227
27210
Ваксинирани с първа доза – 99
14017
Лица със завършена ваксинация – 152
13690
 
       10.09.2021г.                                                                                                РЗИ-Силистра