08.09.2021

9/9/2021
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я
 
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 08.09.2021г.
с натрупване
Новопотвърдени случаи
25  лица
6635
По общини/населени места
Общ.Силистра: гр. Силистра (11), с. Айдемир (3),
с. Калипетрово (1);
х
Общ.Тутракан: гр. Тутракан (1), Старо село (2),
х
Общ. Главиница: с. Падина (2), с. Бащино (1)
х
Общ.Дулово:гр. Дулово (1)
х
Общ.Кайнарджа: с. Добруджанка (1), с. Средище (1)
 
Общ.Алфатар: гр. Алфатар (1)
 
Общ.Ситово: 0
 
Засегнати възрасти
от 0 до 19 год. - 0
х
от 20 до 39 год. - 5
х
от 40 до 64 год. - 13
х
65+ год. - 7
х
Хоспитализирани
МБАЛ-Силистра (3), МБАЛ-Дулово (3)
67
Лица на дом. изолация
19
295
Вероятна причина/място на заразяване
пристигнали от рискови зони (други държави), посетили масови семейни или обществени мероприятия
х
Заболели ваксинирани лица
0
87
Лица от орг. колективи
4
х
Карантинирани конт. лица
21
476
Починали
3
425
14-дн. заболяемост/100х
227 случая - 212/100 хил. население
х
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), капацитет на местата за обществено ползване, ваксинация;
Домашната изолация и карантина за всички новопотвърдени и техните контактни;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сонети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори и др.
х
Ваксинации
Общо поставени дози – 221
26983
Ваксинирани с първа доза – 132
13918
Лица със завършена ваксинация – 163
13539
 
             09.09.2021г.                                                                                           РЗИ-Силистра