03-05.09.2021

6/9/2021
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я
 
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 03-05.09.2021г.
с натрупване
Новопотвърдени случаи
42  лица (28 +3+11)
6558
По общини/населени места
Общ.Силистра: гр. Силистра (13), Калипетрово (1), Айдемир (1)
х
Общ.Дулово: гр.Дулово (3), с. Черник (3), Боил (1)
х
Общ.Тутракан: гр. Тутракан (7), Старо село (4), Нова Черна (1)
х
Общ. Главиница: с. Вълкан (1), с. Звенемир (1), Падина (2), Дичево (1)
х
Общ. Ситово: Искра (1)
 
Общ. Кайнарджа: Кайнарджа (2)
 
Засегнати възрасти
от 0 до 19 год. - 0
х
от 20 до 39 год. - 10
х
от 40 до 64 год. - 10
х
65+ год. - 22
х
Хоспитализирани
МБАЛ-Силистра (2), МБАЛ-Тутракан (3), МБАЛ-Дулово (1)
66
Лица на дом. изолация
33
280
Вероятна причина/място на заразяване
пристигнали от рискови зони (други държави), почивали в морски и планински курорти, посетили масови семейни или обществени мероприятия
х
Заболели ваксинирани лица
4 нехоспитализирани
85
Лица от орг. колективи
4
х
Карантинирани конт. лица
26
483
Починали
8
420
14-дн. заболяемост/100х
299 случая - 280/100 хил. население
х
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), капацитет на местата за обществено ползване, ваксинация;
Домашната изолация и карантина за всички новопотвърдени и техните контактни;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сонети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори и др.
х
Ваксинации
Общо поставени дози – 283
26660
Ваксинирани с първа доза – 160
13767
Лица със завършена ваксинация – 178
13320
 
      06.09.2021г.                                                                                              РЗИ-Силистра