01.09.2021

2/9/2021
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я
 
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 01.09.2021г.
с натрупване
Новопотвърдени случаи
19 лица
6495
По общини/населени места
Общ.Силистра: гр. Силистра (8), с. Айдемир (2),                            с. Йорданово (1)
х
Общ.Дулово: гр.Дулово (1), с. Черковна (1)
х
Общ.Тутракан: Старо село (1), с. Ц. Самуил (1)
х
Общ. Главиница: с. Зебил (1), с. Падина (2), с. Дичево (1)
х
Засегнати възрасти
от 0 до 19 год. - 2
х
от 20 до 39 год. - 2
х
от 40 до 64 год. - 7
х
65+ год. - 8
х
Хоспитализирани
 МБАЛ-Силистра (6)
57
Лица на дом. изолация
13
266
Вероятна причина/място на заразяване
пристигнали от рискови зони (други държави), почивали в морски и планински курорти, посетили масови семейни или обществени мероприятия
х
Заболели ваксинирани лица
3
78
Лица от орг. колективи
3
х
Карантинирани конт. лица
10
595
Починали
2
410
14-дн. заболяемост/100х
236 случая - 221/100 хил. население
х
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), капацитет на местата за обществено ползване, ваксинация;
Домашната изолация и карантина за всички новопотвърдени и техните контактни;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сонети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори и др.
х
Ваксинации
Общо поставени дози – 200
26175
Ваксинирани с първа доза – 138
13511
Лица със завършена ваксинация – 129
12995
 
      02.09.2021г.                                                                                                   РЗИ-Силистра