31.08.2021

1/9/2021
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я
 
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 31.08.2021г.
с натрупване
Новопотвърдени случаи
27 лица
6476
По общини/населени места
Общ.Силистра: гр. Силистра (15), Калипетрово (2), Смилиц (1)
х
Общ.Дулово: гр.Дулово (4),
х
Общ.Тутракан: гр.Тутракан (1), Старо село (1), с. Белица(1)
х
Общ. Главиница: с. Звенимир (1), с. Долно Ряхово (1), с. Ст. Караджа (1)
х
Засегнати възрасти
от 0 до 19 год. - 1
х
от 20 до 39 год. - 4
х
от 40 до 64 год. - 17
х
65+ год. -5
х
Хоспитализирани
МБАЛ-Исперих (1),  МБАЛ-Силистра (8), МБАЛ-Дулово (1)
55
Лица на дом. изолация
13
268
Вероятна причина/място на заразяване
пристигнали от рискови зони (други държави), почивали в морски и планински курорти, посетили масови семейни или обществени мероприятия
х
Заболели ваксинирани лица
1
73
Лица от орг. колективи
0
х
Карантинирани конт. лица
20
587
Починали
1
408
14-дн. заболяемост/100х
203/100 хил. население
х
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), капацитет на местата за обществено ползване, ваксинация;
Домашната изолация и карантина за всички новопотвърдени и техните контактни;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сонети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори и др.
х
Ваксинации
Общо поставени дози – 151
25975
Ваксинирани с първа доза – 111
13373
Лица със завършена ваксинация – 60
12866
 
      01.09.2021г.                                                                                                     РЗИ-Силистра