28-29.08.2021

30/8/2021
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я
 
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 28-29.08.2021г.
с натрупване
Новопотвърдени случаи
17 лица
6408
По общини/населени места
Общ.Силистра: гр. Силистра (4), с. Айдемир (2), Ветрен (1)
х
Общ.Дулово : Дулово (1), Секулово (1), Межден (1), Колобър (1)
х
Общ.Тутракан: Тутракан (3), Белица (1), Старо село (1)
х
Общ.Главиница: с. Падина (2), с. Зафирово (1)
х
Общ.Ситово: 0
х
Общ.Кайнарджа: с. Кайнарджа (2), с. Голеш (1)
х
Общ.Алфатар: 0
х
Засегнати възрасти
от 0 до 19 год. - 0
х
от 20 до 39 год. - 2
х
от 40 до 64 год. - 7
х
65+ год. - 8
х
Хоспитализирани
10 в МБАЛ-Силистра
57
Лица на дом. изолация
7
245
Вероятна причина/място на заразяване
пристигнали от рискови зони (други държави), почивали в морски и планински курорти , посетили масови семейни или обществени мероприятия
х
Заболели ваксинирани лица
1
72
Лица от орг. колективи
0
х
Карантинирани конт. лица
21
475
Починали
2
406
14-дн. заболяемост/100х
261/100 хил. население
х
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), капацитет на местата за обществено ползване, ваксинация;
Домашната изолация и карантина за всички новопотвърдени и техните контактни;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сонети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори и др.
х
Ваксинации
Общо поставени дози – 134
25769
Ваксинирани с първа доза – 74
13216
Лица със завършена ваксинация – 85
12782
 
  30.08.2021г.                                                                                           РЗИ-Силистра