27.08.2021

28/8/2021
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я
 
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 27.08.2021г.
с натрупване
Новопотвърдени случаи
22 лица
6391
По общини/населени места
Общ.Силистра: гр. Силистра ( 7), с. Айдемир (1), с. Калипетрово (4), с. Ценович (1)
х
Общ.Дулово : гр. Дулово (1), Колобър (1), Черковна(1)
х
Общ.Тутракан: 0
х
Общ.Главиница: с. Падина (2), с. Зафирово (1)
х
Общ.Ситово: 0
х
Общ.Кайнарджа: с. Кайнарджа (2), с. Голеш (1)
х
Общ.Алфатар: 0
х
Засегнати възрасти
от 0 до 19 год. - 2
х
от 20 до 39 год. - 7
х
от 40 до 64 год. - 12
х
65+ год. - 1
х
Хоспитализирани
4 в МБАЛ-Силистра
56 
Лица на дом. изолация
18
238
Вероятна причина/място на заразяване
пристигнали от рискови зони (други държави), почивали в морски и планински курорти (Варна, Велинград)
х
Заболели ваксинирани лица
1
71
Лица от орг. колективи
0
х
Карантинирани конт. лица
15
476
Починали
0
406
14-дн. заболяемост/100х
245/100 хил. население
х
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), капацитет на местата за обществено ползване, ваксинация;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сонети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори и др.
х
Ваксинации
Общо поставени дози – 184
25635
Ваксинирани с първа доза – 134
13142
Лица със завършена ваксинация – 108
12695
 
     27.08.2021г.                                                                                              РЗИ-Силистра