24.08.2021

25/8/2021
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА
И Н Ф О Р М А Ц И Я
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 24.08.2021г.
с натрупване
Новопотвърдени случаи
25 лица
6309
По общини/населени места
Общ.Силистра: гр. Силистра ( 13), с. Айдемир (1), с. Главан (1)
х
Общ.Дулово : сгр. Дулово (1) с. Водно (1) с.Козяк  (1)
х
Общ.Тутракан: гр. Тутракан (2),
х
Общ.Главиница: с. Падина (2)
х
Общ.Ситово: с. Искра (2)
х
Общ.Кайнарджа: с. Голеш (1)
х
Общ.Алфатар
х
Засегнати възрасти
от 0 до 19 год. - 0
х
от 20 до 39 год. - 5
х
от 40 до 64 год. - 13
х
65+ год. - 7
х
Хоспитализирани
10  (в МБАЛ-Силистра)
53
Лица на дом. изолация
17
213
Вероятна причина/място на заразяване
пристигнали от рискови зони, останалите лица не съобщават
х
Заболели ваксинирани лица
2
66
Лица от орг. колективи
3 – ЦНСТПЛПР с. Айдемир
х
Карантинирани конт. лица
32
462
Починали
2
403
14-дн. заболяемост/100х
169/100 хил. население
х
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), капацитет на местата за обществено ползване, ваксинация;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сонети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори и др.
х
Ваксинации
Общо поставени дози – 223
24897
Ваксинирани с първа доза – 147
12659
Лица със завършена ваксинация – 126
12307
 
         25.08.2021г.                                                                             РЗИ-Силистра