18.08.2021

19/8/2021
 Н Ф О Р М А Ц И Я
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 18.08.2021г.
Новопотвърдени случаи
24  лица
Засегнати общини/населени места
гр. Силистра (11) , с. Калипетрово (5), с. Айдемир (1)
общ. Тутракан (1 ) общ. Дулово (1)
общ. Главиница (5), от които в село Падина -3
Засегнати възрасти
до 19г.-1
20-39г.-9
40-64г.-6
над 65г.-8
Хоспитализирани
5 в МБАЛ-Силистра
Лица на домашна изолация
19
Заболели, ваксинирани лица
3
Вероятна причина/място на заразяване
пристигнали от рискови зони – (2), останалите не съобщават
Лица от организирани колективи
0
Карантинирани контактни лица
19
Починали
0
 
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), спазване капацитета на местата за обществено ползване;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сюнети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори, фестивали и др.
        19.08.2021г.                                                                                                                 РЗИ-Силистра