17.08.2021

18/8/2021
Н Ф О Р М А Ц И Я
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 17.08.2021г.
Новопотвърдени случаи
25  лица
Засегнати общини/населени места
общ.Силистра (18), общ.. Тутракан (1),  общ. Дулово (2), общ. Кайнарджа (3), общ. Алфатар(1),
 
Засегнати възрасти
На 17 год. -1, на 20г.-1, от 21г. до 65г.-14 лица, над 65г.-9 лица.
Хоспитализирани
5
Лица на домашна изолация
20
Заболели, ваксинирани лица
2
Вероятна причина/място на заразяване
Посещение на курорт -1, останалите не посочват рискови контакти.
Лица от организирани колективи
не
Карантинирани контактни лица
27
Починали
няма
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), спазване капацитета на местата за обществено ползване;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сюнети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори, фестивали и др.
 
          18.08.2021г.                                                                                                                 РЗИ-Силистра