14.08.2021

16/8/2021
Н Ф О Р М А Ц И Я
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 14.08.2021г.
Новопотвърдени случаи
5 лица
Засегнати общини/населени места
гр.Силистра (2), единични случаи от с. Айдемир (1) и с. Листец (1)
Засегнати възрасти
1 дете на 4 мес., 1 възрастен на 65г.; останалите между 29 и 62 год.възраст.
Хоспитализирани
2
Лица на домашна изолация
3
Заболели, ваксинирани лица
 
Вероятна причина/място на заразяване
Не посочват рискови контакти
Лица от организирани колективи
0
Карантинирани контактни лица
3
Починали
 
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), спазване капацитета на местата за обществено ползване;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сюнети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори, фестивали и др.
 
       16.08.2021г.                                                                                                                 РЗИ-Силистра