12.08.2021

13/8/2021
 Н Ф О Р М А Ц И Я
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 12.08.2021г.
Новопотвърдени случаи
18 лица
Засегнати общини/населени места
гр.Силистра (15), единични случаи от с. Айдемир (1), с. Секулово (1), Яребица (1)
Засегнати възрасти
1 дете на 14г., 2 възрастни над 65г.; останалите между 21 и 56 год.възраст.
Хоспитализирани
5 – в Инфекциозно отделение 4 и в ОАИЛ-1
Лица на домашна изолация
13
Заболели, ваксинирани лица
6, от тях трима с първи прием
Вероятна причина/място на заразяване
Контакт с болен (3), завърнали се от чужбина (5), участие в масово мероприятие (сватба) -1, останалите не съобщават рискови контакти
Лица от организирани колективи
0
Карантинирани контактни лица
23
Починали
1
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), спазване капацитета на местата за обществено ползване;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сюнети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори, фестивали и др.
 
13.08.2021г.                                                                                                                 РЗИ-Силистра