09.08.2021г.

10/8/2021
И Н Ф О Р М А Ц И Я
за заболелите от Ковид-19 в област Силистра на 09.08.2021г.
Новопотвърдени случаи
16 лица
Засегнати общини/населени места
гр.Силистра (14), единични случаи от с.Айдемир, гр. Главиница, гр. Тутракан и гр. Дулово
Засегнати възрасти
2 деца на 11 и 12г.; 4 възрастни над 65г.; останалите между 19 и 61 год.възраст.
Хоспитализирани
2 (в МБАЛ-Силистра)
Лица на домашна изолация
14
Заболели, ваксинирани лица
 
Вероятна причина/място на заразяване
Контакт с болен (1); почивка на море (1), пътуване в чужбина (1); завърнали се от чужбина (3), участие в масови събития -сватба (1); останалите не съобщават рискови контакти
Лица от организирани колективи
0
Карантинирани контактни лица
18
Починали
0
Препоръки
Спазване на общите противоепидемични мерки (дистанция, дезинфекция, защитни маски и др.), спазване капацитета на местата за обществено ползване;
Избягване на големи семейни празненства (сватби, кръщенета, сюнети и др.), културно-масови събития (концерти, събрания), събори, фестивали и др.
 
         10.08.2021г.                                                                                                                 РЗИ-Силистра