НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА ЗАПИСАЛИ СЕ ЗА ВАКСИНАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ „COVID-19 РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАКСИНАЦИЯ“

15/3/2021
Уведомяваме Ви, че на този етап се преустановява  поставянето на ваксина на лицата, които са се записали в електронния портал „Covid-19  Регистрация на ваксинация“.