Заповед № РД-01-46/11.03.2021 г. на директора на РЗИ-Силистра, за временни противоепидемични мерки на територията на област Силистра, считано от 12.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

12/3/2021