ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ, относно прекратяване на 14-дневна домашна карантина на лица, пристигнали в България от страни на Европейския съюз, Република Сърбия и Босна и Херцеговина, Черна гора

26/6/2020
Съгласно т. 12 от Заповед № РД-01-338 / 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, издадените предписания от РЗИ-Силистра  за задължителна 14-дневна домашна карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България в периода 02.06.2020 г. до 14.06.2020 г.  вкл., от Република Ирландия, Кралство Испания, Република Малта и Италия  ще се отменят със заповед на Директора на РЗИ-Силистра.
Заповедта на директора на РЗИ-Силистра четете ТУК. 
 
Съгласно т. 13 от Заповед № РД-01-341 / 17.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, издадените предписания от РЗИ-Силистра за задължителна 14-дневна домашна карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България в периода 05.06.2020 г. до 17.06.2020 г.  вкл., от Исландия, Кралство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан ще се отменят със заповед на Директора на РЗИ-Силистра.
Заповедта на директора на РЗИ-Силистра четете ТУК.
 
Съгласно т. 14 от Заповед № РД-01-347 / 19.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, издадените предписания от РЗИ-Силистра за задължителна 14-дневна домашна карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България в периода 09.06.2020 г. до 19.06.2020 г.  вкл., от Кралство Белгия ще се отменят със заповед на Директора на РЗИ-Силистра.
Заповедта на директора на РЗИ-Силистра четете ТУК.