МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. МАРТ 2020 г.

13/4/2020
Показател
Обекти за хранене и развлечения
Детски и учебни заведения
Лечебни и здравни заведения
Други закрити обществени места по смисъла на §1а от доп. разпоредби на ЗЗ
Открити обществени места по смисъла на чл. 56а от ЗЗ
Брой проверки
40
2
15
75
23
Издадени предписания
 
-
-
-
-
-
Съставени актове
 
-
-
-
-
-
Издадени наказателни постановления
 
-
-
-
-
-
Обща сума на НП
 
-
-
-
-
-