Т Р И Х И Н Е Л О З А

4/12/2019
Р Е Г И О Н А Л Н А     З Д Р А В Н А   И Н С П Е К Ц И Я  -  С И Л И С Т Р А
Т Р И Х И Н Е Л О З А
С настъпването на зимата  и повишената консумация на свинско месо се увеличава риска от възникване на случаи и взривове от трихинелоза. От началото на 2019г. в страната са регистрирани 43 заболели от трихинелоза от три епидемични взрива, поради консумация на непроверено свинско месо и сурови или полусурови месни продукти от диви прасета. Характерното за трихинелозните  взривове през 2019г. е, че два от тях обхващат повече от една област и при всички източник на инвазия са диви свине.
Източник на болестта са диви животни и гризачи (глигани, вълци, чакали, плъхове, мишки). Паразитът-причинител на трихинелозата (Трихинела спиралис) се крие в мускулните влакна и често се пренася от природните огнища към домашните свине. Паразитът остава жив при сушените колбаси и когато месото не е достатъчно термично обработено. При дълбоко замразяване или консервиране трихинелите загиват, но остават токсичните продукти и месото е негодно за употреба.
Заболяването започва най-често 5 до 25 дни след консумацията на заразено с трихинела месо, особено опасни са месните продукти – луканка, суджук и др.
Оплакванията най-често са температура, мускулни болки, оток на лицето и диария. Типичен клинико-лабораторен  критерий е еозинофилия. При закъсняла диагноза и неадекватно лечение трихинелозата може да доведе до сериозни увреждания и смъртен изход. При наличие на симптоми на заболяването и епидемиологична анамнеза за консумация на непроверено свинско месо е необходимо незабавно да се осъществи консултация с паразитолог.
Диагнозата се поставя чрез доказване на ларви от Трихинела спиралис в тъкани, взети при мускулна биопсия или чрез доказване на специфични антитела срещу Трихинела в серума. Потвърждаване на диагнозата и видова идентификация на трихинели може да се извърши от Националната референтна лаборатория за диагностика на паразитозите към НЦЗПБ.
За да се предотврати заболяването е необходимо:
Животновъдите – да спазват добра хигиена, да не хранят животните със сурови отпадъци, да не допускат проникване на гризачи в помещенията за отглеждане на свине, като извършват редовна дератизация, да подлагат месото от заклани животни на изследване за наличие на трихинели (изследват се проби от диафрагма, език, междуребрени мускули). След изследване на месото се издава валиден документ от сертифицирана ветеринарно-медицинска лаборатория.
Търговците на месо и месни продукти – да не приемат и предлагат за продажба месо и продукти от животински произход без да са съпроводени с необходимите ветеринарно медицински документи и без извършена трихинелоскопия.
Ловците – да извършват задължително лабораторна проверка на месото от отстреляния дивеч, като не го консумират до получаване на резултатите, а при доказана трихинелоза да предават месото за унищожаване.
Всички останали – да не купуват месо с неясен произход и от нерегламентирани места, да не опитват каймата в сурово състояние, да подлагат месото на добра термична обработка.
 
РЗИ-Силистра/Дирекция ,,Надзор на заразните болести“