Допуснати кандидати за конкурси в РЗИ Силистра

3/8/2015
 
 
Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол" на дирекция "Надзор на заразните болести"
 
 
Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Младши експерт" в отдел "Медицински изследвания", дирекция "Надзор на заразните болести"