Списък на допуснатите кандидати за длъжността “главен експерт” в отдел “Лабораторни изследвания”

5/11/2012
СПИСЪК
 
на допуснатите кандидати за длъжността
 “главен експерт” в отдел “Лабораторни изследвания” на дирекция “Здравен контрол”, обявена със Заповед № 22-01-144/11.10.2012 г. на Директора на РЗИ-Силистра  
 
 
Допускат се до конкурс следните кандидати:
 
  1. Александър Красимиров Костов
  2. Пепа Димитрова Ганева
 
 
Посочените кандидати трябва да се явят на 15.11.2012 г. г. от 10:00 часа в сградата на РЗИ гр.Силистра, ул.Петър Мутафчиев № 82, етаж 3, стая № 44  за провеждане на конкурсния изпит:
 
І. Тест 
ІІ. Интервю.
 
 
 
                                                  
                                               Председател на конкурсната комисия:………………..