Тематична проверка - тютюнопушене

5/4/2011

  ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА ПО СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

  
       Във връзка с Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места (обн.дв.бр.90/16.11.2010г.) Министерство на здравеопазването назначи проверка в периода от 14 февруари до 18 март 2011г. По време на тематичната проверка здравните инспектори на РЗИ-Силистра извършиха проверка по спазването на Закона за здравето и Наредбата за тютюнопушенето.
      Проверени бяха 348 обекта с обществено предназначение – места за настаняване и подслон, заведения за хранене и развлечение, административни сгради, детски заведения, училища, фризьорски и козметични салони, транспортни средства, лечебни заведения и др. В резултат на проверката бяха издадени 43 предписания, отнасящи се главно до несъответствия в поставените надписи с тези, в наредбата. Общо 9 са обектите с констатирани нарушения. Най-честите нарушения са по отношение на: сигнализация – 6, обозначаване – 1, наличие на протокол от акредитирана лаборатория с изтекъл срок – 2. За допуснати нарушения бяха съставени два акта.
     Съвместно със служители на МВР бяха осъществени и две извънредни проверки: съответно – в почивен ден (след 22ч.) и след работно време (след 19ч.). На проверените обекти бяха съставени три акта за установени нарушения – за неспазване на изскването за вентилация, липса на протоколи от акредитирана лаборатория, както и допускане на пушене в помещение за непушачи. Дадени са съответните предписания, съставени са 3 акта за административно нарушение и са издадени 3 наказателни постановления на обща стойност 1100лв.
     В същото време на обявения от РЗИ-Силистра „горещ” телефон (086/816-119) за сигнали във връзка с нарушения по Наредбата са постъпили 5 жалби от граждани. Подадените сигнали се проверени своевременно – несъответствия и нарушения по Наредбата за тютюнопушенето не са установени.
     Регионалната здравна инспекция - Силистра ще продължи да контролира прилагането на Наредбата за тютюнопушенето с подобни проверки в цялата Силистренска област. Предвиждат се и последващи контролни проверки на проверени вече обекти.