Обявени свободни длъжности за специализанти в МБАЛ-Силистра

11/7/2022
 База за обучение: "МБАЛ - СИЛИСТРА" АД
 
Специалност
Брой обявени свободни длъжности за специализанти
Начална дата на подаване на документи
Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)
Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт)
Мястото финансирано ли е от държавата   ( да/не)
1
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
1
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
ДА
2
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
1
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453-  В.Стоянова
НЕ
3
ПЕДИАТРИЯ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
ДА
4
ПЕДИАТРИЯ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
НЕ
5
ПНЕВМОЛОГИ И ФТИЗИАТРИЯ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453-  В.Стоянова
ДА
6
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
1
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
НЕ
7
ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
1
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
ДА
8
ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453-  В.Стоянова
НЕ
9
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
1
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
ДА
10
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
НЕ
11
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЯ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453-  В.Стоянова
НЕ
12
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО
ЛЕЧЕНИЕ
3
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
НЕ
13
КАРДИОЛОГИЯ
1
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
ДА
14
КАРДИОЛОГИЯ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453-  В.Стоянова
НЕ
15
ПСИХИАТРИЯ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
ДА
16
ПСИХИАТРИЯ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
НЕ
17
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453-  В.Стоянова
НЕ
18
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
ДА
19
НЕФРОЛОГИЯ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
НЕ
20
НЕРВНИ БОЛЕСТИ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453-  В.Стоянова
НЕ
21
НЕРВНИ БОЛЕСТИ
1
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
ДА
22
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
НЕ
23
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
1
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453-  В.Стоянова
НЕ
24
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
1
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
ДА
25
УРОЛОГИЯ
1
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
ДА
26
УРОЛОГИЯ
1
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453-  В.Стоянова
НЕ
27
НЕОНАТОЛОГИЯ
1
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453 - В. Стоянова
НЕ
28
ХИРУРГИЯ
2
11.07.2022
10.08.2022
086/818-453-  В.Стоянова
НЕ