Материали по програмата

1/2/2018
Наръчник за родители
Рак на маточната
шийка
(видео)
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА
НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА
В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
КЪМ 30 ЮНИ 2013 ГОДИНА
 
 
Резултати от дейността
на НПППРМШ
в област Силистра
към 31.12.2014 г.
 
 
За родители
Защо е необходимо да се
ваксинират 12 и 13 годишните
 
Дейност
на НПППРМШ
в област Силистра
към 31.12.2015 г.