ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

27/2/2019
 
 
СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ-СИЛИСТРА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА СИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.15, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2014 Г.
 
 
СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ-СИЛИСТРА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА СИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.15, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2015 Г.
 
 
СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ-СИЛИСТРА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА СИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.15, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2016 Г.
 
 
СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ -СИЛИСТРА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА СИ СЪГЛАСНО ЧЛ.15, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2017 Г.
 
 
СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ АКТОВЕ  ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ -СИЛИСТРА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА СИ ЗА 2018 Г.
 
СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ АКТОВЕ  ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ -СИЛИСТРА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА СИ ЗА 2019 Г.
 
СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ АКТОВЕ  ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ -СИЛИСТРА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА СИ ЗА 2020 Г.
 
СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ АКТОВЕ  ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ -СИЛИСТРА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА СИ ЗА 2021 Г.