ТУЛАРЕМИЯ

19/8/2016
 
През последните години зачестиха случаите на туларемия в страната. Това е заболяване, което се отнася към групата на зоонозите. Резервоар на инфекцията са дивите животни (гризачи, зайци, лалугери и др.), които могат да заразят домашните животни (овце, крави, свине), а те от своя страна заразяват хората.
 
Начини на заразяване:
 
Заразяването на човека се осъществява чрез консумация на недостатъчно термично обработени животински продукти, при обработка на кожи, консумация на замърсена храна и вода с изпражнения и урина на гризачи, вдишване на заразен прах с причинителя, къпане в нерегламентирани водни басеини и др. Възможно е и предаване на заразата по трансмисивен път след ухапване от заразени насекоми (кърлежи, бълхи и др.)
Причинителят на инфекцията е с висока устойчивост във външната среда. Механизмите на предаване са разнообразни:
 • Хранителен – чрез заразена храна и вода, при попадане върху тях на урина и изпражнения от  болни животни и гризачи.
 • Трансмисивен – при ухапване от кърлежи, бълхи и комари.
 • Аспирационен – при вдишване на заразен прах и при обработване на кожи.
 • Контактен – при проникване през кожа и лигавица.
Причинителят на туларемията притежава изключително изразени проникващи свойства, дори през неувредена кожа и лигавица. Лимфната бариера често не е в състояние да локализира туларемийните бактерии и те проникват в кръвта, а от там във вътрешните органи, където се образуват некротични участъци. Засягат се и лимфните възли с образуването на първични бубони. Локализацията на поражението и тежестта на протичането зависят от мястото на проникване на причинителя и количеството на заразяващата доза. От значение е и състоянието на организма, неговата възприемчивост и съпротивителни сили. Предаване на инфекцията от човек на човек не се наблюдава.
 
Клинични форми:
 
 • Гастро-интестинална форма – чрез заразена храна и вода, при попадане върху тях на урина и изпражнения от болни животни. Протича с коликообразни болки в корема, гадене, повръщане и диария.
 • Язвено-жлезна формазаразяването става по контактен път чрез проникване напричинителя през кожата и лигавиците. Засяга най-често подмишничните, шийните, подчелюстните и ингвиналните лимфни възли. Образуват се бубони с големина на орех до кокоше яйце, болезнени, с ясно очертани контури. При нагнояване кожата над тях се зачервява и разязвява.
 • Очна форма – при проникване на причинителя през конюнктивата. Наблюдава се папуло-везикулозно образувание или язва. Възможно е да се стигне до загуба на зрението.
 • Орофарингеална форма – при проникване на причинителя през устата, чрез заразени хранителни продукти и вода. Гърлото се зачервява, обикновено върху едната сливица се появява оток и сиво-белезникав налеп. Засягат се подчелюстните лимфни възли.
 • Белодробна форма – чрез вдишване на заразен прах, замърсен от урина и изпражнения на болни животни и гризачи. Развива се пневмония със засягане на бронхиалните и парабронхиалните лимфни възли.
 
 
Как да се предпазим от заболяването:
 
 • Да се избягва всякакъв контакт със заразени диви животни. При обработка на дивеч да се използват ръкавици, защитни очила, и други предпазни средства.
 • Да не се използва вода от кладенци и други нерегламентирани източници за питейни и хигиенни цели, да се избягва къпане във водни басейни използвани и от животни.
 • Да се осъщесвява строг ветеринарен контрол на месото от дивеч.
 • Недопускане на плъхове и мишки в обитаваните помещения, особено в близост до хранителни продукти и питейна вода.
 • Обилно измиване на плодовете и зеленчуците преди консумация.
 • Оглед на тялото за наличие на кърлежи след пребиваване открито и използване на репеленти срещу ухапване от насекоми.
 
 
 
РЗИ-Силистра
Отдел ,,Противоепидемичен контрол“