БРУЦЕЛОЗА

19/8/2016
 
Бруцелозата е зооноза. Естествен резервоар и източник на зараза са козите, овцете, кравите и свинете. Тези животни са най-заразни по време на аборт, който е най-важната клинична проява на заболяването при заразяване. През този период причинителите се отделят в голямо количество с плацентата и околоплодните води. С отделянията на болните животни се заразяват пасища, обори, водоеми. Прининителите са издържливи в околната среда – във вода, тор и почва запазват жизнеспособността си в продължение на месеци. Бруцелите се отделят също с млякото и се съдържат в месото, отделят се с урината и вагиналните секрети. Болният човек не е източник на заразата.
 
Как се осъществява заразяването на човек ?
 
При бруцелозата има няколко механизма на предаване:
  • алиментарен – със заразено мляко и млечни продукти, заразено месо и месни продукти. Важно епидемиологично значение имат сиренето и маслото.
  • механизъм на външните покривки – обикновено има професионален характер. При обслужване на животните причинителят преминава през кожата и лигавиците.
  • въздушно-прахов механизъм – при вдишване на прах, съдържащ бруцели.
  • контактно-битов – причинителят попада върху ръцете, а оттам в устата и конюнктивата.
 
Клиника на бруцелозата
 
Известни са три форми на заболяването – остра, подостра и хронична. При острата форма настъпва втрисане, висока температура с вълнообразна температурна крива, болки по мускулите, безапетитие, отпадналост, увеличен черния дроб, безсъние и др. При хроничната форма има периоди на обостряне и ремисия. Най-изразени са оплакванията от страна на нервната система – нарушена сетивност, нарушения на слуха и зрението, засяга се и опорно-двигатерния апарат.
 
Как да се предпазим от заразяване с бруцелоза?
 
Най-добрият начин за предпазване от инфекция е спазването на висока хигиена. Издоеното прясно мляко трябва задължително да се свари преди консумация. Месото трябва да претърпява достатъчна термична обработка, а сиренето да е добре узряло преди консумация. Плодовете и зеленчуците преди употреба да се измиват на струя течаща вода.
При работа във фермите трябва да се използват отделно работно облекло при обслужване на животните. Ръцете да се измиват с вода и сапун. При клане и дране на животни да се използват защитни ръкавици.
 
 
РЗИ-Силистра
Отдел ,,Противоепидемичен контрол“